Wij zorgen voor een goede samenleving! Lees meer over ons.

Cliëntenraad

De taak van de cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van cliënten binnen het kader van de doelstellingen van de Rapsodi Healthcare. De cliëntenraad bestaat uit drie leden met een onafhankelijke voorzitter en is een representatieve vertegenwoordiging van de cliënten, hun familieleden en contactpersonen. De betreffende kwestie wordt vooraf besproken met een medewerker van Rapsodi Healthcare.

Adviezen m.b.t. verbetering van zorgverlening zijn van harte welkom. Deze worden in vertrouwen in behandeling genomen door de cliëntenraad. Daarvoor bestemd algemeen e-mailadres: clientenraad@rapsodihealthcare.nl