Wij zorgen voor een goede samenleving! Lees meer over ons.

Over ons

Rapsodi Healthcare

Over ons

Kwaliteitszorg op maat is waar de focus van Rapsodi Healthcare op ligt. Het vakbekwame team is gespecialiseerd in een breed aanbod aan hulpverlening voor volwassen –en jeugdige zorgbehoevenden in Amersfoort en omstreken.

Over Rapsodi

Rapsodi Healthcare is een zorginstelling die zich inzet voor de gezondheid en het welzijn van haar cliënt. De kwaliteit van het dagelijks leven voor de zorgbehoevende hangt hoofdzakelijk af van zijn vermogen en wensen. Daar waar het kunnen ontbreekt, komen voor Rapsodi Healthcare termen als ‘begeleiden’ en ‘ondersteunen’ op de voorgrond te staan, maar ook ‘motiveren’ en ‘sociale betrokkenheid’ zijn cruciale factoren. Om die reden is zorg op maat van zeer belang, immers ieder mens is uniek.

Voor het bieden van de juiste zorg, wordt bij Rapsodi Healthcare het biopsychosociaal model gehanteerd. Dit model is voorzien van zowel biomedische, als psychologische en sociale aspecten, welke in samenspel bepalend zijn voor het ondersteuningsproces. Soms is er bijv. meer aandacht nodig voor factoren uit de omgeving, zoals sociale steun, maar als de omgeving niet voldoet aan de gevraagde eisen, krijgt de zorgbehoevende onvoldoende de kans om te genezen / zich te ontwikkelen. In de aanpak van begeleiding door onze medewerkers worden deze facetten als basis genomen. De medewerker kent de situatie van de cliënt, begrijpt het, toont empathie en is voldoende bevoegd en bekwaam in de handeling en zorgvuldige benadering richting de cliënt.

Rapsodi Hoofdgebouw

Missie en visie

Bij Rapsodi Healthcare draait het – naast de zorg die wordt geboden voor de behoeften en wensen van de cliënt – om het bekrachtigen van de kwaliteiten en interesses van de cliënt. Het doel hiervan is het optimaliseren van het individueel en maatschappelijk functioneren met als gevolg dat de cliënt minder problemen ervaart wat betreft het psychisch en lichamelijk welbevinden.

Met gekwalificeerde medewerkers streeft Rapsodi Healthcare naar adequate zorg, waarbij aandacht is voor kwaliteit van leven. Het doel is om o.b.v. de hulpvraag een zo groot mogelijk welzijn te creëren voor de cliënt in een omgeving die vertrouwen en tevredenheid biedt.

Doelgroep

Gezien het grote zorgaanbod, is de doelgroep breed bij Rapsodi Healthcare. Er wordt zorg op maat aangeboden voor volwassenen en jeugd met een psychiatrische diagnose (o.a. depressie, angst, trauma en PTSS, persoonlijkheidsstoornis, autisme, ADHD, bipolaire stoornis, eetstoornis en somatoforme stoornis), lichamelijke beperking, multi-probleem situatie, verstandelijke beperking en overige meervoudige / complexe problematiek.

Kunnen we u ergens mee helpen?