Wij zorgen voor een goede samenleving! Lees meer over ons.

Privacy

Rapsodi Healthcare gaat zorgvuldig om met informatie, zowel voor de cliënt als onder medewerkers. Op moment dat er sprake is van een wettelijke grondslag tot delen van informatie, kan dit enkel na invullen van het toestemmingsformulier tot verlenen van informatie door de cliënt.

Om op een veilige manier met de gegevens van de cliënt om te kunnen gaan, wordt gehouden aan de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierin staat beschreven wat de regels zijn omtrent omgang met persoonlijke gegevens, zoals bijv. naam, het adres, BSN, medicijngebruik en informatie omtrent problematiek van de cliënt. De medewerkers van Rapsodi Healthcare zijn verplicht tot geheimhouding van deze gegevens.

Na het beëindigen van de zorgverlening, worden de gegevens volgens wettelijke termijnen bewaard en vervolgens vernietigd.