Wij zorgen voor een goede samenleving! Lees meer over ons.

Samenwerken

Samenwerking is bij Rapsodi Healthcare onmisbaar wanneer het gaat om het bieden van een optimaal passend zorgaanbod. Er wordt zorg gegeven aan zorgbehoevenden  met verschillende problematiek. Samenwerken zorgt voor toename in totale deskundigheid en vergroot daarmee het effect van zowel de diagnostiek, als de behandeling / begeleiding. Het bieden van de juiste zorg voor mensen met een lichamelijke en / of psychische beperking, wordt gedaan op basis van de samenwerking met naasten (familie en vrienden) van de cliënt. Het erbij betrekken van het systeem van de cliënt versoepelt en verduidelijkt het proces van intake tot begeleiding. Rapsodi Healthcare werkt tevens samen met gemeenten, wijkteams en collega zorgaanbieders door samen te kijken naar hoe de zorg het beste kan worden gefaciliteerd.

Wilt u kennismaken of meer weten over Rapsodi Healthcare en haar diensten? Of zijn er algemene vragen wat betreft het WMO, de jeugdwet of langdurige zorg? Neemt u dan gerust contact met ons op via het contactformulier of kom langs om de werkomgeving in persona te kunnen ervaren.