Wij zorgen voor een goede samenleving! Lees meer over ons.

Ambulante begeleiding

Through consultation with the doctor, a registered nurse will set up a plan and conduct it accordingly.

Rapsodi Healthcare biedt ondersteuning aan mensen die vastlopen in het dagelijks functioneren d.m.v. ambulante begeleiding. Ambulante begeleiding richt zich op alledaagse -en praktische zaken. De cliënt krijgt o.a. ondersteuning bij wonen, sociale contacten en administratie. Het doel is om de cliënt zo zelfstandig als mogelijk deel te laten nemen aan het leven in eigen woonomgeving. Samen met verwanten van de cliënt wordt na de intake een begeleidingsplan opgesteld met doelstellingen die de wensen en behoeftes van de cliënt vervullen.