Wij zorgen voor een goede samenleving! Lees meer over ons.

Dagbesteding jeugd

Help the patient with his or her basic personal needs such as getting out of bed, walking, bathing, etc.

Rapsodi Healthcare biedt ook dagbesteding aan jongeren. De doelgroep bestaat uit jongeren met problematiek zoals verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, autisme of andere psychische problemen tot 18 jaar. De dagbesteding is gericht op het bevorderen van participatie en zelfredzaamheid. Er is sprake van een dagstructuur en zinvolle daginvulling buiten de schooltijd om en ter ontlasting van het gezin. Er wordt tijdens de dagbesteding aandacht besteed aan educatie, ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden. De dagbesteding bij jongeren is voornamelijk ontwikkelingsgericht, gezien ze nog in ontwikkeling zijn en hier veel baat bij zullen hebben.

Resultaten waarnaar wordt gestreefd door medewerkers van Rapsodi Healthcare, zijn:

De mogelijkheid om contacten te hebben met anderen; socialiseren.
Het versterken van het sociaal-emotioneel functioneren.
De ontplooiing van hetzelf.
Het leren verrichten van de dagelijkse activiteiten.
Het ontwikkelen van communicatievaardigheden en samenwerking.
Het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfwaardering.
Een positief ingevulde dag hebben.
Het ontwikkelen van de eigen identiteit.
Het verhogen van de maatschappelijke participatie.