Wij zorgen voor een goede samenleving! Lees meer over ons.

Dagbesteding

Medical social workers provide various services to the patient to help the patient in his or her recovery.

Rapsodi Healthcare beschikt over een dagbestedingslocatie in de wijk Kattenbroek. De dagactiviteiten op de dagbesteding bestaan uit creatieve en arbeidsmatige werkzaamheden, zoals bijv. koken, handenarbeid, sport / beweging en gezamenlijke uitjes. De cliënt krijgt de mogelijkheid om eigen initiatieven te nemen en zichzelf te ontplooien. Het focuspunt van Rapsodi Healthcare ligt op de mogelijkheden / competenties van de cliënt i.p.v. de beperkingen. Aan hetgeen de cliënt gevoelsmatig behoefte heeft, wordt geactiveerd door de cliënt creatief bezig te laten zijn door bijv. te gaan schilderen of te dansen op gewenste muziek. In hetgeen de cliënt zijn competentie heeft, wordt versterkt door deze naar de voorgrond te halen. De neiging is groot om na het ontstaan van de beperking of bij een dip de competentie achterwege te laten. Juist het naar voren halen, zal de cliënt kunnen genezen. Hij zal (weder) positieve gevoelens ervaren bij het (her)vinden van zijn passie.

Er zijn vier hoofdvormen die door Rapsodi Healthcare worden gehanteerd binnen de dagbesteding:

Belevingsgericht

Een zinvolle daginvulling is van cruciaal belang wanneer men spreekt over beleving. Het beleven kan m.a.w. aangeduid worden als gewaarwording van het gevoel. Samen met de cliënt wordt een creatieve activiteit verricht. Welke activiteit dit is, hangt af van de interesses van de cliënt. Hierbij gaat het om gevoelsmatige behoefte. Voor de één is dit schilderen, voor de ander een kunstwerk maken van cupcakes. Creativiteit zorgt voor het beleven van de gevoelens op een positieve manier. Dit geldt ook voor het uiten van negatieve gevoelens tijdens het tekenen bijv. Het doel van beeldende therapie bij Rapsodi Healthcare is het kunnen uiten van deze (negatieve) gevoelens waardoor verlichting zal ontstaan aan belading ervan. Tevens ontstaat middels creatieve bezigheid / het naar boven halen van de passie, bewustzijn en contact met de positieve gevoelens.

Activeringsgericht

Het doel binnen deze vorm is het activeren van de cliënt waarbij inzet wordt gevergd. De aanmoedigende rol van de begeleider is hier zeer relevant. Gezien de beperking bestaat de neiging bij de cliënt om op te geven. Het activeren en samen bezig zijn maakt het mogelijk om vaardigheden te kunnen ontwikkelen. De medewerkers van Rapsodi Healthcare weten dat de aanmoediging in de beginfase het belangrijkst is. Als de cliënt eenmaal bezig is en gewend is aan de activatie, wordt uitvoer met de tijd eenvoudiger. Daarmee ontstaat de genietingsfase: de cliënt ziet het niet (meer) als een taak, maar geniet van de handeling.

Arbeidsmatig

Deze vorm van dagactiviteiten heeft het doel het tot stand brengen van educatieve ontwikkeling, gericht op het ontwikkelen van de mogelijkheden van de cliënt. Arbeidsmatige dagbesteding geeft de cliënt het gevoel dat hij arbeid verricht en kán verrichten. Vaak hebben mensen die arbeidsongeschikt zijn, het gevoel dat zij geen inbreng hebben voor de maatschappij. Rapsodi Healthcare doet ze dat gevoel (her)winnen. Ieder mens is uniek en heeft eigen capaciteiten / interesses. Deze vorm draagt ook bij aan samenwerking met anderen. Arbeidsmatige activiteiten – zoals bijv. het bouwen van een kast – leveren groter resultaat door samen te werken. Hiermee wordt de eenzaamheid en het sociaal isolement verminderd. Er is daarbij aandacht aan educatie, ontwikkeling en aanleren van praktische vaardigheden.

Ontwikkeling naar participatie

Ontwikkeling naar participatie kan ook wel gezien worden als integratievorm van de andere drie. Door belevingsgericht, met positieve gevoelens geactiveerd te worden tot het ontwikkelen en aanleren van praktische vaardigheden, maakt het mogelijk om te ontwikkelen naar participatie. Zowel de interesses als de mogelijkheden zijn in dat geval geactiveerd. Deze vorm van dagactiviteiten bestaan uit werkzaamheden binnen een bedrijf of maatschappelijke organisatie. Medewerkers van Rapsodi Healthcare brengen deze vorm tot uitvoer door samen met de cliënten te koken, samen met de cliënten een tv-kast te bouwen voor de rustruimte en samen met de cliënten vazen te gaan schilderen die een plek krijgen in de handenarbeidruimte. Het doel is het aanleren van vaardigheden / werkzaamheden die nodig zijn om straks eventueel werk te kunnen verrichten.