Wij zorgen voor een goede samenleving! Lees meer over ons.

Gezinsbegeleiding

A homemaker or person who helps with chores or tasks can maintain the household with housekeeping tasks.

In tegenstelling tot volwassenen die behoefte hebben aan ambulante begeleiding, ligt de probleemervaring van jongeren vaker op school- / werkgebied en vrijetijdsbesteding. Gezien de leeftijd (tot 18 jaar) geldt bij de meeste jeugd cliënten van Rapsodi Healthcare verplichting tot school / studie.

Het gezin betrekken bij zowel de diagnostiek, als beloop thuis en op school / werk is van cruciaal belang bij deze doelgroep. Het komt vaak voor dat een jongere met beperking lichamelijk en / of geestelijk achteruit loopt t.o.v. de leeftijdgenoten. Dit kan een beperking t.g.v. bijv. het syndroom van Usher zijn, maar ook verstandelijke beperking of lichamelijke immobiliteit komen voor. Vaak komt de beperking in combinatie met psychische problematiek voor: depressieve klachten, een negatief zelfbeeld, foutieve inschattingen, angstproblemen en negatieve levenservaringen. De medewerkers van Rapsodi Healthcare weten hoe de aanpak wat betreft psychische problematiek moet zijn. Aandacht, focus op de mogelijkheden i.p.v. beperkingen, creatief bezig zijn voor het gevoelscontact en een vertrouwensband opbouwen zijn hier voorbeelden van.

Jongeren zijn in ontwikkeling waarin contact met leeftijdgenoten (wel of geen beperking) onmisbaar is. Juiste steun op maat in aanpassen aan de leef-/schoolomgeving en in contact met leeftijdgenoten / familieleden is bepalend in de verdere ontwikkeling van de cliënt. Immers met liefde en aandacht kan de cliënt zich zo goed mogelijk ontwikkelen.

De activiteiten die met de jongere worden uitgevoerd, zijn in overleg met ouders / verzorgers bepaald. Toestemming en voortdurende inbreng van ouders maakt dat de begeleiding zo effectief als mogelijk wordt uitgevoerd. Naast dat de begeleider de cliënt actief ondersteunt in de activiteiten, worden huishoudelijke taken die betrekking hebben op de cliënt waargenomen.

In de gezinsbegeleiding bij Rapsodi Healthcare draait het niet enkel om (ambulante) begeleiding voor de cliënt. Er wordt tevens ondersteuning aan de ouders / verzorgers aangeboden op momenten dat zij dit benodigen. Het komt vaak voor dat ouders / verzorgers van de cliënt moeite hebben met omgang van de situatie omtrent de cliënt. Met professionaliteit wordt door medewerkers van Rapsodi Healthcare gezinscoaching gegeven met als doel de externe (leefruimte) -en interne (innerlijke rust) omgeving voor zowel ouders / verzorgers als de cliënt zo optimaal mogelijk te maken.