Wij zorgen voor een goede samenleving! Lees meer over ons.

Huishoudelijke hulp

This provides patients with help on relearning how to perform daily duties or improve their speech.

Huishoudelijke hulp is een langdurige oplossing voor de behoefte aan hulp en begeleiding in het huis. Vooraf wordt besproken waar behoefte aan is, waarna een plan wordt opgesteld. Er wordt niet alleen gekeken naar wat er voor de cliënt gedaan kan worden, maar ook naar wat de cliënt zelf nog kan. Het doel is om middels hulp en steun samen verder te komen in de taken die uitgevoerd moeten worden. De reden voor deze samenwerking is het in ontwikkeling en groei houden van de cliënt. Allicht worden de diensten op maat geleverd.

Er is sprake van een vaste medewerker die thuiskomst bij de cliënt. Naast het schoonhouden van het huis, helpt de medewerker de cliënt zelfstandig te blijven wonen en houdt in de gaten hoe het met de cliënt gaat. Er is contact waarbij wordt achterhaald hoe het met de cliënt gaat, of eventuele medicatie is ingenomen en er eventuele opvallendheden zijn. De medewerker van Rapsodi Healthcare verdiept zich in wat belangrijk is voor de cliënt. Indien nodig, wordt er overlegd met verwanten en andere zorgaanbieders, zodat de hulp en zorg die geleverd wordt, zo optimaal mogelijk is.