Wij zorgen voor een goede samenleving! Lees meer over ons.

Wonen

Veiligheidsgevoel is bij wonen van cruciaal belang. Het creëren van een veilige omgeving voor de cliënt met voldoende begeleiding, bescherming en zorg maakt het wonen voor de cliënt behaaglijk. Rapsodi Healthcare doet aan begeleid wonen.

Het vakbekwame team van Rapsodi Healthcare biedt zorg en ondersteuning aan haar cliënten binnen een veilige woonomgeving. Samen met verwanten van de cliënt worden er afspraken gemaakt over de leefwijze van -en toepasselijke zorg aan de cliënt. Het betrekken van de verwanten maakt de situatie en zorgbehoefte helder voor Rapsodi Healthcare. Tevens is er sprake van een wederzijdse overeenstemming wat betreft de welgekozen zorg.

De woning sluit zo veel mogelijk aan op de wensen en behoeftes van de cliënt. Voor elke cliënt is sprake van een privé ruimte, waarbij de cliënt de mogelijkheid krijgt om zichzelf onafhankelijk van de andere cliënten te kunnen ontplooien. Allicht gaat dit met begeleiding / ondersteuning. De medewerker van Rapsodi Healthcare controleert door in gesprek te gaan met de cliënt hoe het met hem gaat, of de medicatie is ingenomen, er voldoende adequaat contact wordt gemaakt en mogelijke andere opvallendheden zijn. Zodoende kan er op tijd aan de bel worden getrokken, indien daar noodzaak voor is.

De één woont zelfstandig en krijgt naar behoefte enigszins begeleiding, terwijl bij de ander sprake is van 24-uurs zorg en contact. Het is voor Rapsodi Healthcare belangrijk dat iedere cliënt zich er thuis voelt. Dientengevolge wordt er ter evaluatie dagelijks contact gezocht met de cliënt.